Diakoniatyö

Diakonia on palvelua kristillisen rakkauden pohjalta pyrkimyksenä auttaa avun tarpeessa olevaa kokonaisvaltaisesti - niin hengellisesti, henkisesti kuin aineellisestikin. 

Seurakunnan diakoniatyöntekijä haluaa kohdata ihmisiä henkilökohtaisesti keskustellen vastaanotolla, onnittelukäyntien ja laitoskäyntien ( Kristiinakoti, Åldersro, Selkämeren sairaskoti, Terveyskeskuksen vuodeosasto ym) yhteydessä, mutta hän tekee myös pyynnöstä kotikäyntejä. 

Ryhmäkohtainen diakoniatyö painottuu nykyään senioreihin. Piirit kokoontuvat säännöllisesti kerran kuussa Kallträskissä, Lapväärtissä ja kantakaupungissa. Piirit kokoavat ihmisiä yhteen laulamaan, keskustelemaan ja rakentumaan Jumalan sanan ääressä. 

Retki-, leiri- ja muuta virkistystoimintaa eri erityisryhmille kuten näkö-, kuulo-, ja kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille sekä päihdeongelmaisille toteutetaan myös seurakuntien yhteistyönä. 
 

Vapaaehtoistyö

Seurakunnassa toimii aktiivinen vapaaehtoistyöntekijöiden joukko, joka auttaa juhlien, myyjäisten, lounaiden ym. tempausten valmisteluissa ja toteuttamisessa. 

Vapaaehtoistyöntekijöiden joukkoon mahtuu paljon lisää jäseniä! 

Ota rohkeasti yhteyttä seurakunnan diakoniatyötä tekevään pappiin, Mika Helanderiin puh. 040 173 7103 ja seurakunnan diakoniin Mirva Kokkoon 040 770 7031