Ajankohtaista

Messu kantakaupungin kirkko, Erkki Helander

2.12.2018 10:00

Raamattu- ja keskustelupiiri srk-keskus: Erkki ja Ritva Helander

27.11.2018 18:00

Ikäihmisten virkistypäivä srk-keskus. Lounas ja kahvi. Vieraana lääkäri Erkki Mäki Kauhajoelta.

28.11.2018 12:00

KUULUTUS SEURAKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

31.10.2018 09:00

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa toimitetaan 18.11.2018 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet seurakuntien kirkkovaltuustoihin tai seurakuntayhtymiin kuuluvissa seurakunnissa yhteisiin kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin.

Tämä kuulutus ei koske Kristiinankaupungin suomalaisen seurakunnan seurakuntavaaleja.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 18.11.2018 toimitettavien seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 6.11.–10.11.2018 joka päivä osoitteessa: Suomalainen seurakuntakeskus, parmaninkatu 4, 64100 Kristiinankaupunki kello 9.00 – 18.00.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon minkä tahansa seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut voi äänestää kotona, mistä hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava oman seurakunnan vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon/seurakuntatoimistoon viimeistään 2.11.2018 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta/seurakuntatoimistosta ja vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto/seurakuntatoimisto on avoinna 2.11.2018 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston/seurakuntatoimiston puhelinnumero on (06) 221 2308.

Kristiinankaupungin suomalaisen seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on kokonaisuudessaan nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa/seurakuntatoimistossa 29.10.–10.11.2018, osoite parmaninkatu 4, 64100 Kristiinankaupunki.

Seurakuntavaalista ja ennakkoäänestyspaikoista löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta http://www.kristiinankaupunginsrk.net ja osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

Kristiinankaupunki 1.10.2018

Kristiinankaupungin suomalaisen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Martti Toivanen

Messu kantakaupungin kirkossa, Helander

25.11.2018 10:00

Siioninkannel ilta, srk-keskus: Lauri ja Sylvi Lempinen

20.11.2018 18:00

Sanajumalanpalvelus Kantakaupungin kirkko, Toivanen

18.11.2018 10:00

Messu kantakaupungin kirkko, seurakuntakuoro laulaa. Helander

11.11.2018 10:00

Yhteiskristillinen rukousilta metodistikirkossa

9.11.2018 19:00

Suupohja rukoilee srk-keskus, Helander

7.11.2018 19:00