Rippikoulutyö

Rippikoulu on nuoren elämässä yksi käänteentekevistä kokemuksista. Seurakunnassamme se käydään leirinä, joka on noin 7-9 vuorokautta. Sen lisäksi rippikouluun kuuluu yksi-kolme esikoulujaksoa (riippuen leirin pituudesta) ja netin kautta tapahtuvia tehtäviä. Aloitamme rippikoulun yleensä loppusyksystä, ja se huipentuu kesällä käytävään leiriin ja konfirmaatioon. Konfirmaatiopäivästä ilmoitetaan erikseen rippikirjeessä. Seurakuntamme rippikouluun voi tulla myös ulkopaikkakuntalainen, kun hän sopii asiasta kirkkoherran kanssa. Tällöin hänen tulee toimittaa meille virkatodistus rippikoulun käymistä varten ja me lähetämme tiedot konfirmaatiosta kotiseurakuntaanne.
Meillä ei ole omaa leirikeskusta, joten leirimme järjestetään vaihetelevasti naapurikuntien/seurakuntien leirikeskuksissa mahdollisuuksien mukaan.  Rippikoulussa toteutamme piispankokouksen määrittelemää opetussisältöä, ja se käsittää noin 83 oppituntia, jotka käydään tuon vuoden aikana. Rippikoulutyöstä vastaa nuoriso-ohjaaja Siv Kiviranta ja kirkkoherra Martti Toivanen. Rippikoulusta ja sen kokoontumisajankohdista voi tiedustella tarkemmin

Nuorisotyönohjaaja Siv Kivirannanlta p. 040 750 40 68